watch sexy videos at nza-vids!
_/^^^^^\_
• yeudienthoai.net •

Không lừa đảo!

Ads: XEM mục người lớn - giới tính phê và sướng tại: truyensexdam.sextgem.com


video lén cởi đồ khám phá em này nào
Dung lượng: 2,7 MB
> Tải xem video trên
$ 0.8 video charge, does not contain sex
Games online hot

- Games online chiến đấu kiếm hiệp đẹp như phim
- Games online di động CẬP NHẬT!!!
yeudienthoai.net

Món nộm

Nguyên li?u: 
- 150g du d? xanh bào 
- 5 trái cà chua bi, b? d?c trái làm dôi 
- 7 trái ?t nh? 
- 2 thìa l?c rang 
- 2 thìa tôm khô 
- 2 nhánh t?i bóc v? 
- 1 thìa nu?c chanh tuoi 
- 2 thìa m?m 
- 2 thìa du?ng cát m?n 
- 30g d?u que, c?t khúc, lu?c chín. 
Th?c hi?n: 
Tr?n t?i và ?t vào trong m?t chi?c c?i ho?c m?t chi?c tô, dùng chày giã d?p. 
Cho du d?, d?u que, cà chua, tôm và l?c vào. 
Tr?n d?u tay các nguyên li?u này d? t?t c? l?n vào nhau. 
Ti?p t?c cho nu?c chanh, nu?c m?m và du?ng vào tr?n d?u cho th?m gia v?. 
Món này có th? an kèm v?i các lo?i rau s?ng khác. 
N?m th?p c?m 
1/. Nguyên li?u : 
_ Ðu d? xanh n?o : 3 kg 
_ Cà r?t thái ch? : 1 kg 
_ Tôm tuoi : 0,3 kg 
_ Giò l?a : 0,3 kg 
_ Th?t bò khô : 0,3 kg 
_ Tr?ng v?t : 1 _ 8 qu? 
Gia v? : t?i khô , ?t d? , rau qu? , d?m chua , du?ng , d?u ph?ng , nu?c m?m ngon , mu?i , b?t ng?t . 
2/. Cách làm : 
_ Giai do?n 1 : 
+ Ðu d? , cà r?t bóp mu?i , r?a s?ch sau dó v?t th?t ráo 
+ Tôm tuoi lu?c chín bóc v? 
+ Giò l?a thái ch? 
+ Th?t bò khô xé s?i 
+ Tr?ng v?t tráng m?ng thái s?i 
_ Giai do?n 2 : 
+ ?t + t?i giã nhuy?n , nêm vào kho?ng 2M canh gi?m d? 5 phút , sau dó thêm du?ng , nu?c m?m , v? chua ng?t ==> làm nu?c tr?n n?m và tr?n d?u v?i du d? + cà r?t + rau qu? + d?u ph?ng ==> nêm l?i v?a an là du?c 
+ Trang trí : x?p n?m ra dia trên m?t d? tôm tuoi , giò l?a , th?t bò khô , tr?ng tráng m?ng thái ch? và d? bông ?t . 
3/. Yêu c?u thành ph?m 
+ Màu s?c m?m d?p , nhìn h?p d?n 
+ Mùi thom d?y mùi t?i 
+ V? chua cay m?n ng?t 
+ Tr?ng thái : dáy dia không nu?c , du d? dòn 

yeudienthoai.net

FACEBOOKFacebook
Bấm vào nút facebook trên để chia sẻ trang này lên tường nhà facebook của bạn!

[- quay lại trang]
- Trang chủ yeudienthoai

Thống kê
1/1/173
u-on