watch sexy videos at nza-vids!
_/^^^^^\_
• yeudienthoai.net •

Không lừa đảo!

Ads: XEM mục người lớn - giới tính phê và sướng tại: truyensexdam.sextgem.com


video lén cởi đồ khám phá em này nào
Dung lượng: 2,7 MB
> Tải xem video trên
$ 0.8 video charge, does not contain sex
Games online hot

- Games online chiến đấu kiếm hiệp đẹp như phim
- Games online di động CẬP NHẬT!!!
yeudienthoai.net

Nem chua

V?t Li?u 
- 1 kg th?t n?c dùi 
- 200g da heo 
- 3 mu?ng cà phê thính g?o 
- 1 mu?ng cà phê du?ng phèn 
- 10 g t?i 
- 200g m? gáy 
- 1/2 mu?ng cà phê mu?i diêm 
- 2 mu?ng cà phê tiêu h?t 
- 2 trái ?t tuoi 
Chu?n b?: 
- Th?t và da heo d?u làm gi?ng nhu cách làm nem chua mi?n Nam 
- Thính dem giã l?i th?t nhuy?n, rây m?b. 
- T?i l?t v? , giã nhuy?n ( ch?a ml?i vài tép, s?c m?ng ) 
- M? gáy dem lu?c qua v?t d? ráo, x?t ch?, phoi m? ra gió cho khô m?t. 
- Tiêu dem rang giòn, 
Cách làm: 
- Cách giã th?t thì cung làm nhu nem chua mi?n Trung, ( Th?t c?t b? m? và b?ng nh?ng , dùng khan m?ng, lan quanh kh?i th?t, bóp d?u cho nu?c th?t th?m vào khan, c?t th?t thành t?ng li?ng m?ng, tr?i th?t vào m?t cái khan khác, d? th?t th?t ráo. 
- Da heo dem c?o r?a cho s?ch, lu?c chín, l?ng m?ng x?t ch?, n?u là da heo khô, thì ngâm vào nu?c nóng cho da n? ra, v?i vài mu?ng súp d?m, cho b?t mùi d?u, và do du?c tr?ng. 
- Khi th?t giã th?t nhuy?n xong thì b? vào m?t cái th? s?ch, tr?n m? heo+ da heo+ thính+ du?ng+ mu?i + mu?i diêm+ tiêu h?t 
Tr?n t?t c? th?t d?u. 
- Viên th?t thành t?ng viên tròn b?ng trái t?c, d? hoi d?p viên th?t, bõ lên m?t th?t 1 lác t?i, 1 lát ?t x?t khoanh, vài h?t tiêu 
L?y lá vông ho?c lá ?i, là chùm ru?t gói viên th?t và cung dùng lá chu?i qu?n, gói nhu cách trên. Ð? 3 ngày là nem chín. 
Nem mi?n Nam khác nem mi?n Trung ? ch?: 
- Nem mi?n Nam có cho thính và mu?i diêm vào th?t thì chín nem d? và có v? ng?t. 
- Nem mi?n Trung khi chín th?t màu h?ng và có v? chua 
- Lá vong, lá chu?i, mu?i, giây l?t 
Nem nu?ng 
Nguyên Li?u: 
- 1 lbs th?t dùi n?c ( nh? ch? xay 3 l?n ) 
- ¼ lbs m? lung ( xay nh? ) 
- ¼ tsp b?t n?i ALSA 
- ½ TSP b?t khoai ( potato starch ) 
- ½ tsp mu?i diêm 
- ½ TSP nu?c m?m ngon 
- ½ TSP du?ng 
- ½ TSP nu?c hành tây ( ho?c 1 tsp b?t hành onion powder ) 
- 1 TSP d?u an 
- vài gi?t màu d? 
Cách Làm 
- Th?t n?c l?a mi?ng th?t d? h?ng , l?y ngón tay ?n vào mi?ng th?t th?y có s?c dàn h?i là mi?ng th?t ngon , khi làm nem s? du?c dai và dòn . Nh? ngu?i bán xay dùm ( meat grinder )3 l?n d? v? nhà kh?i m?t công xay l?i . Máy ? nhà vì không d? m?nh, khi máy b? nóng s? làm th?t b? b? ( không dai ) 
- Tr?n th?t và t?t c? các gia v? , nh?i vài l?n cho th?t du?c dai , sau dó vo viên tròn ho?c d?p tu? ý . 
- Cho nem vào trong lò nu?ng 350°F , sau dó nu?ng so l?i trên lò than ( tu? ý ) 
***Nem nu?ng này có th? an chung v?i bún và rau s?ng ( bún nem nu?ng ) chan nu?c m?m ho?c nem cu?n bánh tráng ch?m v?i tuong g?i cu?n, ho?c tuong ch?m ch?o tôm *** 

yeudienthoai.net

FACEBOOKFacebook
Bấm vào nút facebook trên để chia sẻ trang này lên tường nhà facebook của bạn!

[- quay lại trang]
- Trang chủ yeudienthoai

Thống kê
1/1/140
u-on